logo
  Forside Byggeri Kloak Dræn Anlæg Nyheder Kontakt
 

Dræningsarbejde

Står din ejendom under vand, kan det skyldes, at dine eller din naboers dræn er stoppet eller faldet sammen.

I mange tilfælde er det billigere at lægge nye dræn, end at reparerer de gamle.

Vælger man at lægge nye dræn, kan der være en vis fordel ved at lægge nogle der er større end de eksisterende. Vi har nu mere end en gang oplevet, at regnintensiteten er forøget væsentlig de forgangne år. derfor bør man lægge større ledninger, for at minimere risikoen for skader.

Mange boliger bliver i dag opført med omfangsdræn, fordi grundvandet i perioder kan stå så højt, at der kan ske skade på ejendommene. I de tilfælde hvor grundvandsspejlet altid står højt, må der placeres en pumpebrønd, for afledning af vand.

I mange kældre har man problemer med fugt på ydervægge og gulve, dette kan som oftest afhjælpes med dræn omkring hele ejendommen.

Kontakt os for råd og vejledning!

©Copyright | Fionia Byg ApS | Mejerivej 3 | 5620 Glamsbjerg | Tlf.:64722272 | Cvr.nr.33949758 | www.fioniabyg.dk